Propozice & přihláška

TRASA

Trasu dlouhou 1000 mil (cca 1600 km) absolvuje 80 posádek štafetovým způsobem v úsecích po 40 km.

 

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Po celou dobu akce se bude na trati, popřípadě v její blízkosti, pohybovat asistenční vůz pro případnou pomoc. Ve voze bude kromě řidiče a rozhodčího v jedné osobě i náhradní pes s psovodem pro případ vynuceného střídání. Náhradní psovod může být využit pro převoz vozidla účastníka štafety na domluvené místo. Se psem je povoleno absolvovat trasu na kole, koloběžce nebo s ním běžet.

POVINNÁ VÝBAVA

Kolo musí mít povinnou výbavu určenou vyhláškou České a Slovenské republiky a cyklista následující – cyklistická přilba, reflexní vesta, čelová svítilna, mobilní telefon, mapa trasy – zajistí pořadatel, navigace – zajistí pořadatel, 0,5 litru vody, 2 botičky pro psa. Postroj psa musí obsahovat reflexní prvky.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

Pes musí mít potvrzení od veterinárního lékaře o dobrém zdravotním stavu ne starší 3 dní s platným očkováním proti vzteklině (poslední očkování musí být více jak 10 dní před startem). Pes musí být v den startu starší jednoho roku.

STARTOVNÉ

Startovné ve výši 500,- prosím uhraďte na číslo účtu 2501157347/2010 nejpozději do 7 pracovních dnů od potvrzení vaší přihlášky, jinak bude vaše místo uvolněno dalšímu zájemci. Jako variabilní číslo uveďte číslo telefonu, které jste zadali při vyplňování přihlášky. Děkujeme.

Když jsem na samém začátku sepisoval organizační strukturu celého projektu, napadla mne jako jedna z prvních otázka , zda platit startovné či ne. Chtít od lidí, kteří si vezmou volno, dovolenou a budou se v noci či dešti vláčet se psem po našich rodných lánech, peníze?

Odpověděl jsem si ano.

Nemám rád módu poslední doby. Kdy se zcela rezignuje na přirozenou lidskou pospolitost, soudržnost. Nemám rád, prefabrikované „zážitkové“ akce. Nežádáme v předklonu žádné dotace EU, či přerozděleně přerozdělené dotace programu rozvoje severo-severního východu. Výsledek je startovné pro každý „adventure team“. Z finančního obnosu, který takto vznikne bude financováno palivo v doprovodných vozidlech. Vše co zůstane půjde na konto podpory dětí po onkologické léčbě. Na startu každé etapy bude stát – člověk se svým psem, který se rozhodl pomoci se vším všudy, co toto rozhodnutí přináší. Takovým lidem „vděčnost k úředníkovi“ nesluší .

P. Kohout

PŘIHLÁŠKA 2020

Platná pravidla pro danou štafetu budou k dispozici nejpozději měsíc před startem celého projektu. Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic. Účastník si kolo případně koloběžku zajišťuje sám, taktéž i dopravu na místo startu. Účastník zasláním elektronické přihlášky souhlasí s pravidly štafety, že startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené jím samým nebo jeho psem. Dále zasláním přihlášky účastník souhlasí s použitím veškerých audiovizuálních záznamů své osoby a svého psa pořízených během štafety pro komerční účely pořadatele a jeho partnerů (třetích stran).